advertise

انواع دستگاه های کارتخوان

تلفنی (Dial UP)

این نوع از پایانه برای برقراری اتصال نیازمند خط تلفن ثابت است.

فروشگاهی (Pc-POS)

این نوع از پایانه با اتصال به انواع نرم افزار هلی فروشگاهی مرحله ورود مبلغ توسط مشتری با صندوقدار را حذف کرده و از بسیاری از خطاهای انسانی جلوگیری میکنید

همراه ( M-POS)

نمای جدید از دستگاه های کارتخوان با ابعاد بسیار کوچک و جیبی است که با استفاده از اپلیکیشن آپ خدمات پرداخت را انجام میدهد. این نوع پایانه دارای رسید کاغذی نیست و تاییدیه پرداخت توسط پیامک ارسال می شود.

اینترنتی (LAN)

پایانه ای است که برای اتصال به شبکه نیازمند اینترنت پرسرعت ADSL می باشد

سیار ( GPRS)

این نوع پایانه برای ارتباط با مرکز نیازمند سیم کارت است و اینترنت دیتا استفاده میکند

بیسیم ( WI-FI)

این نوع از پایانه، برای برقراری نیازمند اتصال WIFI می باشد. که در یک محدوده تقریبا ۳۰ متری قابل استفاده به صورت سیار است.